Alle landets publikasjoner har en lovfestet plikt til å avlevere eksemplar til Nasjonalbiblioteket når meningen er spredning til allmennheten. Nasjonalbiblioteket har derfor et enormt lager av tradisjonelle papiraviser.

Også allment tilgjengelige digitale dokumenter i Norge skal avleveres til Nasjonalbiblioteket.

- Dette inkluderer også åpne sider på Internett og vi høster inn utvalgte norske nettsider for bevaring. Med bakgrunn i dette er nettavisen http://www.hitra-froya.no/ valgt ut for innhøsting, opplyser seksjonsleder Kjersti Rustad i Nasjonalbiblioteket.

Dette arbeidet sikrer bevaring av nettavisa, og den vil være tilgjengelig for framtidig forskning og dokumentasjon i Nasjonalbiblioteket.

- Nettavisen vil bli lastet ned til vår server ved hjelp av en innhøstingsrobot. Nedlastingen vil skje jevnlig og den vil ikke ha betydning for nettsidens funksjonalitet, opplyser Rustad

Nasjonalbiblioteket oppfordrer lokalavisa til å varsle dem som produserer innhold og legger ut materiale på hitra-froya.no om at innholdet regelmessig blir innsamlet og lagret av Nasjonalbiblioteket. Nettavisas innhold blir ikke tilgjengeliggjort og utnyttet av andre.