- Per i dag er det påmeldt mellom 30 og 40 deltakere, men det er plass til flere, forteller Jan Otto Fredagsvik.

Det er Frøya kommune, Frøya Nye Næringsforening og Trøndersk Kystkompetanse jobber sammen for å utarbeide en ny strategisk næringsplan for kommunen. Nåværende plan gikk ut i 2003.

På kveldssamlinga torsdag 1. desember på Frøya Næringspark på Nesset ønsker man å rette søkelyset mot fremtidsutsiktene for næringslivet på Frøya og ambisjonen er at man i fellesskap klarer å se mulighetene, utfordringene og løsningene.

Bjørnar Johansen en, Harry O, Hansen, Arild Holmen, Per Ole Sandvik og Roger Lyngvær er blant innlederne. Det skal også være gruppeoppgaver med idemyldring. Samlinga ledes av Arnt Ivar Kverndal fra SINTEF.

Ordfører Berit Flåmo, Anders Gåsø i Frøya nye næringsforening, Heidi Glørstad Nielsen i Trøndersk Kystkompetanse håper bedrifter og virksomheter møter opp og bidrar til å gjøre den kommende strategiske næringsplanen for Frøya kommune best mulig i forhold til det næringslivet man har i dag og den utviklinga man ønsker.