Den felles 1. mai-markeringen for  Hitra og Frøya ble holdt i Fillan i år. Markeringen startet med korpsmusikk ved helsetunet i Fillan, før det vesle toget gikk mot Ægirsalen, hvor fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) var dagens hovedtaler. Ungdomsappelen ble holdt av Hitra AUF-leder Ida Broholm.

- Jeg blir stolt

Sterk næringsutvikling i Frøya/Hitra-regionen, 22. juli-angrepet og laks var naturlige tema i fylkesordførerens 1.mai-tale.

-Jeg blir stolt når NHO kårer Sør-Trøndelag til beste fylket i Nærings NM, og jeg blir stolt når vi har flere kommuner på topp-10-lista, med Hitra/Frøyaregionen som den 10. beste næringsregion i landet. Og dere stiger. Men vi skal fortsette å utvikle fylket videre. Vi skal fortsette å videreutvikle den videregående skolen i hele Sør-Trøndelag og vi skal virkeliggjøre det som skal bli verdens beste havbruksutdanning her ute. Det er en svært god nyhet at søkningen til havbruksutdanningen øker, og at det er ungdom fra andre deler av regionen som også ønsker å flytte ut hit for å ta seg en framtidsrettet utdanning, sa Sandvik i talen sin.

Han mener det er viktig å fortsette å satse på havbruk. - Verden trenger mer mat. Jeg mener vi har en forpliktelse til å øke uttaket av proteiner fra havet, men vi må gjøre det skikkelig. Vi har etter hvert fått god forvaltning av villfisk-uttaket, nå må vi øke havbruket uten å skade villaksen, sjøørreten og våre kystnære områder. Dette betyr at vi må lenger ut til havs, med større og sikrere merder. Vi trenger teknologisk utvikling, vi trenger bedre forvaltning, nye logistikkløsninger, nye materialer og nye muligheter for bransjen må etterfølges av nye krav. Når merdene blir større, blir også konsekvensene større ved havari og rømninger. Jeg mener oppdrettsbransjen kan lære av måten oljebransjen har gått offshore på, sa Sandvik.

Kommunikasjoner

Han vektla også hvor viktig det er med gode kommunikasjonsløsninger, ikke minst for oss i øyregionen.

- Vi produserer 2 millioner tonn laksemåltid i Trøndelag – hver dag. Vi er glade i laks, men det finnes grenser for hvor mye vi orker å spise selv. Derfor eksporterer vi alle disse måltidene. Ingen har det så travelt som en død laks, derfor er vi avhengige av gode veger ut fra kystregionen. Derfor har vi startet bygginga av Laksevegen – Fylkesveg 714, og vi har fått klarsignal til å bygge ny bro over Dolmsundet – den såkalte Hubroen. Dette gir raskere veg, men viktigst; det gir dere tryggere veg og mer forutsigbarhet for laksen på veg til markedene, sa Sandvik.

- Og nå har vi også lyktes med å få lagt landets kampflybase til Ørlandet. Det vil gi nye muligheter for både Hitra og Frøya. Flere arbeidsplasser, men også tilgang til mer arbeidskraft gir ny styrke til å utvikle kysten av Sør-Trøndelag. Derfor har vi stilt krav i anbudet om å styrke hurtigbåttilbudet og tilgangen til den sivile flyplassen på Ørlandet fra øyregionen. Det vil bringe Oslo nærmere Hitra og Frøya. Og jeg har allerede startet dialogen med Utenriks- og forsvarskomiteen, Samferdselsdepartementet og Avinor om flere flyavganger fra Brekstad til Gardemoen. De første flyene kommer i 2017, så da må det være klart. I mellomtiden skal kampflybasen bygges ut og om for over 5 mrd kroner, så det blir en boom i Trøndelag, sa Sandvik.

22.juli

22.juli-terroren var en helt naturlig del av 1. mai-talen, både innledningsvis og i avslutningen:

- Dette er en spesiell 1. mai. På mange måter mistet vi uskylden i fjor sommer. Før har jeg brukt 1. mai til å minne om at i vår internasjonale bevegelse, er det fortsatt mange som må kjempe for det de tror på, med fare for sitt eget liv. At demokratiet ikke er en selvfølge og at urettferdigheten er fortsatt er skingrende i alt for mange land. Så kom 22. juli. Midt i vårt eget land. Midt i vår egen bevegelse. Midt i vårt AUF, sa han.

Selv synes Sandvik det viktigste å ta med seg fra 2011 er fellesskapet, varmen og erkjennelsen av at vi er et folk som bryr seg om hverandre når det gjelder som mest.

- Det viste vi etter 22. juli; Vi bryr oss om hverandre her i landet. Det fellesskapet vi skapte - uavhengig av politisk ståsted, hudfarge, alder, bosted eller bakgrunn - er fundamentet for norsk kultur og norske verdier. Det er verdt å kjempe for.  Vi er ikke så mange her i Norge. Vi kan være rykende uenige om mange saker, men vi trenger hverandre her i nord. Det er selve fundamentet. Så skal vi kjempe for våre saker, med ord - i dyp respekt for de vi mistet i regjeringskvartalet og på Utøya ifjor.

Hitra AUF-leder Ida Broholm holdt ungdomsappelen. (Foto: Sten Egil Røvik)
Gabriella og Gerhard (bildet) bidrog med kulturelle innslag. Det gjorde også Maja Mosand og Ingolf Jektvik. (Foto: Sten Egil Røvik)