Den økonomiske rapporten for andre tertial i Hitra kommunelegges nå fram for politikerne. Denne viser av kommunen så langt i år har etoverforbruk innenfor de to største områdene: oppvekst og helse/omsorg.

Lønnsutgiftene så langt ligger 2 prosent over budsjettet. Øvrigedriftsutgifter ligger også litt for høyt, i følge rapporten. Rådmannenunderstreker at kravet om absolutt budsjettkontroll er ufravikelig, og hanforutsetter at man kommer i havn med et regnskap i samsvar med budsjettet.

Rapporten inneholder også statistikk på sykefraværet i hitrakommune. Her ser rådmannen en positiv utvikling.

«Sykefraværet er for august 8,3 prosent,som må sies å være positivt. Snittet så langt i år er på 9,8 prosent, mot 11,3prosent på samme tid i fjor. Nedgangen gir grunn til å tro at fokuset pånærværsarbeider og opplæring gir resultater. Samarbeidet med Nav ogbedriftshelsetjenesten er også med på å øke kunnskap og bedre samarbeid i forholdtil riktige tiltak» skriver rådmannen i rapporten.

Bortsett fra for mai, er sykefraværet lavere for samtlige månederså langt i år, sammenlignet med i fjor.