Torsdag fikk politiet et konkret tips på en bil med en bilist som ikke har lov til å kjøre langs veien.

- Vi får av og til meldinger om at folk ferdes på veiene uten gyldig førerkort. Dette siste tipset er helt konkret, og går på at en som har promilledom, har kjørt rundt på veiene på Hitra uten førerkort. Vi kommer til å holde øynene åpne framover, og følge med om vi ser personen og den konkrete bilen på veien, sier hitralensmann Dagfinn Herskedal.