Ved månedskiftet registrerte NAV 64 hitterværinger og 89 frøyværinger som står uten arbeid. Dette er en tilbakegang på 13 på Hitra, og hele 58 færre på Frøya i forhold til samme tidspunkt i fjor.

Tallene betyr at 2,9 prosent av arbeidsstyrken på Hitra er ledig, mens tilsvarende tall for Frøya er 4,1 prosent.

I Snillfjord er det nå 7 arbeidsedige, mot seks i fjor.

Fylket

Ved utgangen av januar var 4.135 sørtrøndere helt ledige. Det er nesten 1.000 færre enn på samme tid i fjor, samtidig er tilgangen på stillinger svært god med 1.600 utlyste jobber. Arbeidsledigheten i fylket ligger nå på 2,7 prosent og er lavere enn landsgjennomsnittet.

Ledigheten gjennom året var den laveste siden 2008 og ledigheten gikk ned i alle måneder sammenlignet med 2010. - Den store nedgangen i ledighet og den positive utviklingen de siste månedene fortsetter også inn i 2012. Det ser ikke ut til at den økonomiske uroen i Europa har hatt store konsekvenser for arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag. Vi antar denne utviklingen vil fortsette gjennom deler av 2012, sier Bente Wold Wigum, direktør i NAV Sør-Trøndelag.

Mange utlyste jobber

Antallet nye stillinger økte kraftig i januar. Det er i alt registrert nesten 1 600 nye stillinger i denne måneden, en økning på 22 prosent sammenlignet med januar i fjor. Innen helse, pleie og omsorg er det i januar registrert over 300 nye stillinger, mens det er 225 nye stillinger innen ingeniør- og ikt-fag.

Ledigheten ned i de fleste kommuner

Ledigheten gikk ned i 21 av fylkets 25 kommuner. Størst nedgang er det i Rissa, Åfjord, og Holtålen som har en nedgang på over 40 prosent. Det siste året har det blitt nesten 100 færre ledige i Rissa. I fylkets nest største kommune Melhus er det også en nedgang på nesten 100 personer, noe som tilsvarer 32 prosent. I de kommuner hvor ledigheten økte er det bare små endringer. Lavest i ledighet ligger Snillfjord med 1,4 prosent, fulgt av Røros og Selbu med 1,7 prosent.