I siste møte skulle Hitra formannskap behandle forslag til regelverk for kommunalt ansattes bruk av sosiale medier.

I samme møte skulle de også revidere kommunens etiske regelverk. Begge saker ble utsatt, med samme begrunnelse: kommunens ansatte-organisasjoner er ikke hørt i sakene. Organisasjonene skal nå få si sitt, før sakene kommer opp til politisk behandling.