Før påske ble det kjent at Salmar og Lerøy Midnor hadde fått påvist PD(Pancreas disease) på hvert sitt anlegg på Nordmøre. På grunn av at området nord for Hustadvika skal være fritt for denne sykdommen, har det vært praksis at smittede anlegg må slakte ut fisken for å hindre videre spredning.

Laksen i Salmar sitt anlegg er i nesten slakteklar størrelse og vil ikke få store konseskvenser for dem. Men laksen i Lerøy Midnor sitt anlegg er mindre og ikke slakteklar. Lerøy har søkt Mattilsynet om å få flytte fisken for å unngå slakting, men Mattilsynet har avslått søknaden.

- Salmar kommer til å slakte ut fisken sin i løpet av kort tid, og Lerøy Midnor har og fått krav om å ta opp fisken. Hvordan det skal gjøres er ikke avklart. Selskapet søkte om å få flytte fisken, men har fått avslag. Nå avventer vi bare hvilken saneringsmetode Lerøy Midnor velger, sier Bjørn Røthe Knudtsen, regiondirektør i Mattilsynet ved regionkontoret Trøndelag, Møre og Romsdal, til Intrafish.