Et lite mindretall i Hitra kommunestyre ønsket å etterfølge Siv Murvolds ønske om å endre kretsgrensene for Kvenvær/Strand, slik at den delen av Sør-Hitra som omfatter Murvollan, kommer inn under Strand.

Flertallet mente det var feil å sette kretsgrenser som så markert bryter med prinsippet om at ungene skal gå på den skolen som ligger nærmest bosted.

Dermed opprettholdes dagens kretsgrenser for Kvenvær. Den eneste endringen  kretsgrensene for Hitra blir at Ulværet nå knyttes til Strand.