Etter 13 år slutter Wiebke Halvorsrud Hummelgård som sokneprest på Frøya.

Veien videre for Wiebke blir som kapellan i Ranheim og Charlottenlund menighet.

Avslutningsgudstjeneste i Sletta kirke søndag, 6. juli.