SalMar skriver i en pressemelding at de nå vil nå foreta en nærmere vurdering av departementets 36 siders lange vedtak i saken, og utarbeide en høringsuttalelse når forslag til endring av vernegrensene for Froan landskapsvernområde blir lagt ut på høring.

Samtidig benytter Salmarledelsen  anledningen til å takke alle sine støttespillere i politikk og samfunnsliv som aktivt har kjempet for havbruk i Froan og dermed for å oppfylle den opprinnelige forutsetningen for vernet.

- Forutsetningen var at vernet ikke skulle forringe livsbetingelsene i denne utsatte ytre øyrekken. Vi ønsker bl.a. å takke alle stortingsrepresentantene fra Sør-Trøndelag som på tverrpolitisk grunnlag – fra SV til Fr.P. – i et brev til miljøvernministeren ba om at det ble gitt tillatelse til permanent oppdrett i Froan. Dessuten går vår gratulasjon til unge og gamle som bor i Froan og som aldri har gitt opp sin kamp for dette flotte øyriket hvor mennesker har levd av havets blå åker lenge før moderne miljøbyråkrater fant ut at dette ikke var noe egnet sted for menneskelig bosetting og virksomhet, skriver Salmar.

Selskapets største innvending mot Miljøverndepartementets forslag er at de ikke vil tillate utvidelse av arealene for havbruk i dette område.

-Det er trist at Miljøverndepartementet ønsker å frata befolkningen i Froan den samme utviklingsmuligheten for havbruk som er tillatt i andre landskapsvernområder. Det er vanskelig å tenke seg en mer fornuftig bruk næringsmessig av sjøarealet i Froan enn moderne, bærekraftig havbruk. Det er også solid forankret innenfor våre internasjonale forpliktelser, avrunder Salmar i sin uttalelse.