For til sammen 494 millioner kroner får Salmar kjøpe åtte såkalte grønne konsesjoner for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.

Oppdrettsselskapene som var interesserte, har vært gjennom en runde med forhåndskvalifisering av søknadene sine. Det kom ifølge Fiskerdirektoratet inn 72 søknader i denne runden, der det skulle deles ut 15 konsesjoner. Faggruppa for tildeling av grønne konsesjoner åpnet i dag budene for de forhåndskvalifiserte søknadene, og det er søknader med høyeste bud som har fått tilslaget. Åtte av disse er det altså Salmar som har fått tilslaget på. Prisen pr. konsesjon varierer fra 55 milll. kroner til 66. mill. kroner.

Ingen andre av oppdrettsselskapene som opererer i vår region, er blant selskapene som har kjøpt konsesjoner i denne tildelingsrunden.