Torsdag (19. juni) inviterer Tjeldbergodden Utvikling AS til orienteringsmøte på Nordlandet Grendahus på Tjeldbergodden. Møtet er åpent for alle interesserte, og det kreves ingen påmelding.

Det er Aures ordfører Ingunn Golmen som ønsker velkommen. På programmet står blant annet et innlegg om petrokjemianleggene i Grenland ved Steinar Kvisle, director Technology & Production Support INEOS.

John Høines, direktør i Statoil Tjeldbergodden, skal informere om metanolanlegget på Tjeldbergodden, mens Finn Chr. Skjennum, daglig leder Tjeldbergodden Settefisk AS, informerer om oppdrettsaktiviteten i Bioparken ved Tjeldbergodden.