- Ildsjeler og frivillige er ofte ryggraden i det lokale foreningsliv. Her på Hitra har vi flere slike personer som gjennom mange år har ytet en uvurderlig innsats for ett eller flere lag, åpnet ordfører Ole L. Haugen med å si under utdelingen av frivillighetsprisen.

Ordføreren fortalte at Hitra kommune ønsker å hedre noen av de som har gitt mest til lokalsamfunnet.

- Også i år har vi funnet fram til en person som gjennom et langt liv har brukt mye av sin tid til frivillig arbeid, og da spesielt innen idrett.

Juryens begrunnelse:

Når vi går gjennom merittlisten hans finner vi bl.a. følgende innsats:

  • Var med å stifte Vest Hitra Idrettslag for 52 år siden

  • Satt i styret i en årrekke med ulike verv, bl.a. som leder i 17 år, i perioden 1976 - 1993

  • Fotball har vært det som stod hjertet nærmest, og allerede i 1983 fikk han diplom fra Norges Fotball Forbund for lang og tro tjeneste som frivillig i fotballen

  • Han var Primus motor for å få lagd fotballbane, klubbhus og speaker bod. Fotballbanen ble også opprustet til idrettsbane etterhvert, med godkjent løpebane, lengde grop og kulering. Her ble det bl.a. avholdt kretsmesterskap i friidrett.

  • Arbeidet med håndballbanen på Kvenværet var han selvsagt med på

  • For 38 år siden var han med på oppstarten av Tonningen Rundt, noe som deretter har vært et årvisst arrangement på 1. pinsedag: Her er han fortsatt «still going strong».

  • Fra midten av 1950 tallet til midten av 70 tallet har han aktivt medlem i Ungdomslaget (UL Forsøket), hvor han også hadde forskjellige verv; vanlig styremedlem, kasserer og leder

  • Generelt kan vi si at han har gjort en stor innsats både for barn, ungdom og voksne, særlig innenfor friluftslivet og idretten, både på Kvenværet og på Hitra.

Prisvinneren har også hele tiden vært samfunnsengasjert, han har vært opptatt av bygdas fremtid og han har framstått med meningers mot.De siste 10 årene har han hatt verv i Menighetsråd og vært styremedlem i styret for Bedehuset. Han er også varamedlem i Eldres råd, samt aktiv i Pensjonist Partiet.

Sviktende helse de siste årene har gjort at han ikke er like aktiv som før, men engasjementet og meninger om det meste er der fortsatt fullt ut.

Hitra kommune gratulerer med Frivillighetsprisen for 2013 som tildeles Ingar Helsø.

- Dette var uventet, men jeg får vel takke til den som kom på det her og fortsatt god fest, sa Ingar Helsø før han forlot scenen under Hitterkveld.