"Ta hele havrommet i bruk", framtidens teknologi og havbasert oppdrett er hoevedtema under den kommende NTNU Brohode Frøya-konferansen. Brohodekonferansen arrangeres i Frøya kultur- og kompetansesenter 22. oktober.

- Konferansen skal by på foredrag, konkurranse og stimdating - samspill mellom næring, studenter, forskere, elever og lærere med sans for havbruk, forteller Asgeir Johansen, fagleder ved Frøya videregående skole.

Konferansen innledes med en presentasjon av salmarselskape Ocean Farming planer for havbasert oppdrett.

Gigantiske merder langt til havs

Det er gått et par år siden lokalavisa Hitra-Frøya første gang skrev om visjonen om de gigantiske laksemerdene plassert langt til havs. Ved å ta ibruk offshore-kunnskapen fra oljebransjen om installasjoner i værutsatte havområder, mener Salmar at man nå har funnet en konseptløsning for et anlegg som er robust og som i tillegg kan drive effektivt havbruk langt til havs.

Tande-P leder konferansen

Det er Ocean Farmings Gunner Myrebø som skal innlede konferansen.

Andre tema på brohodekonferansen blir nye kompetansekrav, leverandørindustrien, kunnskap fra andre sektorer og forvaltning og regelverk. Konferansen ledes av Alf Tande-Petersen.

(Dataanimasjon: Salmar/Ocean Farming)