Maciej Karpinski har sagt opp stillinga som kultur- og næringssjef i Frøya kommune. Det skjer omlag et halvår før hans permisjon fra stillinga går ut, melder froya.no.

Som tidliger omtalt fikk Karpinski i november innvilget permisjon fra stillinga i Frøya kommune for å jobbe i Trondheim. Karpinski var sentral i planlegginga og oppbygginga av Frøya kultur- og kompetansesenter før han forlot jobben.