Gjennom «Prosjekt nye politidistrikt» foreslås det at antall polititjenestesteder i Trøndelag reduseres fra 40-50 til om lag 13, skriver avisa Fosna-Folket, som har fått tilgang til dokumentene i forslaget. Det betyr at en rekke lensmannskontor kan bli nedlagt.

I forslaget, som drøftes internt i politiet akkurat nå, er lensmannskontorene på Hitra og Frøya tatt bort. Øyregionens politi skal underlegges tjenesteenhet Orkdal, som ifølge forslaget skal dekke kommunene Skaun, Orkdal, Agdenes, Meldal, Hemne, Snillfjord, Hitra og Frøya.

Politibetjentene i tjenesteenhet Orkdal skal ha to tjenestesteder: Orkanger og Hitra.

- Mindre på kontor og mer ute blant folk

Forslaget er for Hitras og Frøyas del ikke ulikt det som politidistriktet tidligere har skissert, og noe som har skapt mye lokal debatt.

Lensmann Rune Halvorsen ved Fosen lensmannsdistrikt sier han forstår at noen vil være kritiske til de foreslåtte endringene.

- Noen vil sikkert kalle dette en sparereform eller en sentraliseringsreform, men det er det ikke. Hovedpoenget er at vi skal sitte mindre på kontor og vi skal være mer ute blant folk. Politiet skal jobbe på en helt annen måte, sier Halvorsen til Fosna-Folket.

Lokalavisa Hitra-Frøya har foreløpig ikke fått innhentet en kommentar fra Hitra/Frøya-lensmann Arild Sollie.

Skal diskutere med kommunene 15. og 17. juni

Politiet i Trøndelag har denne uka diskutert det såkalte diskusjonsgrunnlaget internt. I kommende uke skal politiet diskutere forslaget sammen med kommunene. For Sør-Trøndelag gjelder dette 17. juni, ifølge Fosna-Folket. Kommunene får så en høringsfrist til 28. oktober, før det nye Trøndelag politidistrikt i november/desember gir sitt endelige forslag til ny inndeling av enheter og tjenestesteder over til Politidirektoratet.

Ifølge lokalavisa på Fosen har kommunene har klagerett på politidistriktets forslag og at det tas sikte på at alle klager skal være behandlet innen april 2017.