I fylkestinget onsdag fikk fylkespolitikerne vite at byggingen av Dolmsundbrua blir rundt 50 millioner kroner dyrere enn beregnet. I forrige uke var anslaget 23,5 millioner kroner.

I videoen over kan du se Karin Bjørkhaug (KrF), leder i fylkets samferdselskomite, og nestleder Torhild Aarbergsbotten (H) bli intervjuet om kostnadsoverskridelsene.

- Kan ikke ha en halv bru

Bjørkhaug ser alvorlig på overskridelsen.

- Det er et veldig stort beløp. I utgangspunktet var kostnadsrammen slik at den skulle inneholde både brua og Vikansvingen. Vi har kuttet Vikansvingen og fikk en kostnadsoverskridelse på 18 millioner kroner i første omgang. Nå har vi også fått en ny beregning som viser en kostnadoverskridelse på ytterligere 23 millioner kroner, pluss at det er en prisjustering av moms i tillegg. Men vi har besluttet at vi skal fullføre prosjektet , og så må vi gå noen runder og evaluerer og lære om hva som har skjedd her, for det er en svært uheldig situasjon, sier Bjørkhaug.

Men det er uaktuelt å avbryte brubyggingen.

- Vi kan ikke ha en halv bru. Vi må fullføre prosjektet, mener Bjørkhaug.