FAKTA

Birgitta Losje Sirius Hitra – Frøya

Birgitta er den irske skytshelgen av keltisk opprinnelse.

Det er fra overleveringene om henne denne losjens læreverk er bygget opp.

Birgitta-losjen er sprunget ut av det druidiske miljø i Norge, som igjen er utbredt i de skandinaviske land og i England, Tyskland, Sveits, USA, Australia og New Zealand.

Marie Antonsen Fagereng

Alder: 52 år

Bosted: Dolmøya

Yrke : Sykepleier

Spiser/ drikker helst: Pizza og Taco

Drømmereisemål: Ingen, er så heimkjær

Ser på Tv: Ser lite TV

Lytter til musikk: Har fått sansen for Ingolf Jektvik

Leser: Ble så lei av å pugge og lese på Høyskolen, er mettet for mange år.

Birgittasøstre

6. september 2011 reiste fire damer til Trondheim for å bli tatt opp som Birgittasøstre hos Moderlosje Selene. Dette ble starten for Losje Sirius.

Leder i Losje Sirius, Marie Antonsen Fagereng, forteller:

- Vi lever i en tid der vår hverdag er preget av stress, statusjag, prestisje, kjøpepress og eierpress. Et hastig jag forbi de som er våre medmennesker. Forbi de som mest av alt ønsker et ord fra oss. Det er en hverdag som bruker oss, men som vi ikke bruker.

Vi er ensomme blant mange

Av og til får vi nok, mener Antonsen Fagereng

- Vi sier: «Stopp, jeg vil ikke mer». Vi setter oss ned og prøver å tenke gjennom igjennom vår situasjon. Jeg vil noe mer med livet mitt enn det stressede statusjaget, jeg vil noe mer enn passivt sitte og ta imot inntrykk om urettferdighet og ulykker.

- Som oftest gjør følelsen av at vi er alene, at håpløsheten stopper våre anstrengelser, vi savner noen å kjempe sammen med. Vi trenger følelsen av fellesskap og trygghet.

Positiv løsning

Hun forteller at for mange har det å søke opptak i en losje vært en løsning, og ofte en positiv løsning.

- I losjen kan en få være med å skape et miljø og en stemning av ro der det er naturlig å la tankene streife i verden - og inn i oss selv.

- Det vil være et sted der det er naturlig å arbeide med seg selv, og ikke minst: En får støtte til denne egenutviklingen gjennom det trygge søstersamværet i losjen.

Hva er så en losje?

En losje er et sted der en er sammen med likesinnede som har det samme mål: Å utvikle seg selv slik at en kan mestre hverdagen bedre. Samtidig s0øker man å bekjempe sine svakheter som misunnelse, hat, eiertrang osv.

- I losjen blir andre verdier bevisstgjort for oss. Verdier som kanskje er mer å strebe etter. Vi blir bevisst vår egen litenhet, men søker å vokse som menneske, forklarer lederen i Losje Sirius.

Ulik bakgrunn

Medlemmer av losjen er søstre som kommer fra alle samfunns- og yrkesgrupper. For å bli medlem spørres det ikke etter rang eller tittel, men en personlighet og karakter.

- Vi er søstre som arbeider for en felles ide. Vi mener at gjennom belæring og erkjennelse kan vi være i stand til å utvikle og skape verdier som alle kan ha nytte av, sier Marie Antonsen Fagereng

Arbeidsmåten er todelt.

Medlemmene skal lære gjennom ritualer. Et rituale består av ord og handlinger. Tanker som skal være til hjelp for utviklingen av hver enkelt.

I den sosiale delen skal søstrene søke å lære hverandre å kjenne, hjelpe og støtte hverandre. Bli trygge på hverandre. Og med det som utgangspunkt søke en personlighetsutvikling.

Taushet

Medlemmene avlegger et taushetsløfte til Birgittalosjen, og det inneholder også taushet om søstrene.

- Dette taushetsløftet varer livet ut, altså om hverandre og losjen. Vi fremsnakker hverandre, støtter hverandre. Losjen er et sted der vi føler oss trygge på hver enkelte søster. Det som blir sagt, skal forbli der i vårt losjelokale.

På hvert losjemøte spiser man alltid et godt måltid sammen. Og man koser seg med kaffe og kaker etter selve måltidet. Medlemmene kjøper selv årer og lodder ut gevinster som de selv har med. Like spennende hver gang!

Ingen hjelpeorganisasjon

Marie Antonsen Fagereng forteller at losjen ikke er noen hjelpeorganisasjon .

- Men hittil har vi gitt julegave til Hitra Frivillighetssentral, Frøya Frivillighetssentral og Ungdomsbasen. Vi prøver ved anledning å støtte opp om gode tiltak i vårt nærmiljø.

Embedssøstre

Medlemmene var lærlinger fra september 2011 og frem til 1. juni 2013. Losje Sirius ble stiftet som egen losje, med 105 besøkende søstre fra Norge og Sverige. En stor dag som ble feiret på Dolmsundet hotell.

Møtene holdes i Bergebygget i Fillan, og i dag er det 21 damer i søsterfellesskapet Hitra/Frøya.

En Birgitta-Losje ledes av valgte embedssøstre - seks i tallet. Disse er valgt for en toårsperiode, og har ansvaret for driften av losjen- men med alle søstrenes hjelp.

- Vi har også vært på vårt første Birgitta-treff i Drammen. Der møtte vi søstre fra hele Norge og søstre som er lærlinger fra Island. Søstrene fra Island hadde innstiftelse av sin losje nå i april. Vi var seks søstre fra Losje Sirius som reiste nedover. En fantastisk helg med ca.120 søstre som deltok til sammen. Birgitta-treff avholdes hvert år, og denne gang blir det i Porsgrunn, forteller lederen i Losje Sirius

Hun oppfordrer damer som tror dette er noe for seg, om å lese mer om Birgittalosjen på nettsidene, eller ta kontakt med noen som er med i Losje Sirius.