Finansdepartementet har bedt Skatteetaten om å vurdere kontorstrukturen med sikte på å redusere antall skattekontor. Foreløpige signaler i følge fagforeningen NTL Skatt tilsier at Skatteetaten i sin rapport vil foreslå å legge ned et betydelig antall skattekontorer.

I øyregionen er det et skattekontor i Fillan med tre ansatte.

Rapporten oversendes til Finansdepartementet 1. juni. Umiddelbart etter dette kan Finansdepartementet beslutte å legge ned skattekontorer over hele Norge.

- Alle innbyggere skal ha muligheten til å oppsøke Skatteetaten, for å få hjelp og veiledning. Det er ikke et gode som bare skal være forbeholdt innbyggerne i de større byene. Hvor i landet innbyggerne skal ha tilgang til skattekontorer kan ikke være en beslutning Finansdepartementet kan ta i lukkete rom. Vi krever en åpen, offentlig debatt som ender med et vedtak i Stortinget, uttaler NTL Skatt.

- Det skal være mulig å bo og jobbe over hele landet. Da kan ikke staten legge ned viktige arbeidsplasser i lokalmiljøene. Forslaget om nedleggelse av skattekontorer harmonerer dårlig med avtalen regjeringen har inngått med Venstre om å vurdere å flytte statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Dersom regjeringen mener alvor med arbeidsplasser i distriktene må de stanse  sentraliseringen som skjer her og nå

Kompetanse

Fagforeningen mener det er ikke bare i de store byene det er kompetente folk.

- Legger Skatteetaten ned en rekke kontorer vil de miste verdifull kompetanse. Kompetanse vi trenger for å sikre oss mot skattekriminalitet og fastsetting av skatter og avgifter. Når velferdsstatens inntektsbortfall fra oljebransjen er svekket, er det avgjørende at Skatteetaten kontrollerer, fastsetter og innkrever skatt og avgift – slik at også ilojale betaler rett skatt og avgift til Staten.

- I stedet for å jobbe med disse viktige spørsmålene vil mange bli tvunget ut i arbeidsledighet i et svakt arbeidsmarked, med en spesialkompetanse som er skreddersydd for Skatteetaten. Stortinget bør ikke la regjeringen få fritt spillerom til å rasere Skatteetaten, uttaler NTL Skatt.