Det legemeldte sykefraværet har økt i Snillfjord og Hitra og også noe på Frøya det siste året, mens trenden på fylkesnivå er at fraværet holder seg stabilt.

Det viser de nyeste tallene fra NAV.

I Frøya var sykefraværet i 3. kvartal i år på 6,0%. Det er en liten økning fra samme kvartal i fjor, da fraværet lå på 5,8%.

I Hitra var fraværet i år på 7,4 % mot 6,5 % i samme kvartal i fjor. Det tilsvarer en vekst på 13,9%.

Mens i Snillfjord har opplevd en relativt kraftig økning i fraværet og er i tredje kvartal nesten oppe på nivå med Hitra. Snillfjord hadde et fravær på 7,2 % i tredje kvartal i år mot 4,7% i fjor, hvilket er en økning på over femti prosent.

Fylkestallene

Ved utgangen av tredje kvartal 2017 ligger sykefraværet i fylket på 5,3 prosent. Det er på samme nivå som i fjor. Mens sykefraværet i Sør-Trøndelag holder seg stabilt, har andelen sykmeldte i landet økt noe og ligger nå på 5,4 prosent.

En av tre har muskel- og skjelettlidelser

Hvert tredje sykefraværstilfelle har sin årsak i muskel- og skjelettplager. Andelen holder seg relativt konstant og det er en noe høyere andel menn som har dette som sykemeldingsårsak. Psykiske lidelser er den nest vanligste årsaken til fravær fra jobb. Hvert sjette tilfelle skyldes en psykisk plage og det er lettere psykiske plager som står for hoveddelen av disse. Her har kvinner en noe høyere andel.

– Alle arbeidsgivere i Sør-Trøndelag er nå omfattet av den digitale sykemeldingen. Det betyr at alle sykmeldinger ligger på nett (Altinn). Dette vil gjøre sykmelder, arbeidsgiver, sykmeldt og NAV lettere tilgjengelig for hverandre, slik at de raskere kan finne gode løsninger for den som er syk, sier Arve Winsnes, konstituert fylkesdirektør i NAV Sør-Trøndelag, i en pressemelding.

Salgs- og serviceyrker har høyest andel sykemeldte

Innenfor salgs- og serviceyrker ligger sykefraværet på 6,8 prosent. Det er pleiemedarbeidere og sjåfører innenfor persontransport som ligger høyest i denne yrkesgruppen. Blant pleiemedarbeidere er sykefraværet synkende, mens sjåføryrkene har en kraftig økning det siste året.