En stor førsteklasse startet ved Strand skole i 1958. Læreren deres i starten var Rolf Fjeldvær, senere ble det flere lærerbekjentskaper. En av dem var Jarle Bjøring som møtte klassen til skoletreff tretti år senere, der om lag tjue tidligere elever møtte opp. Bildet er tatt ved gammelskolen.

I rekka foran f.v. sitter Tor-Inge Guttelvik, lærer Jarle Bjøring, Kjell Børø, Knut-Olav Sivertsen og Morten Sivertsen.

Bak f.v. Bjørn Johannes Heggvik, Svein Bertil Sæther, lærer Rolf Fjeldvær, Fritz Fredriksen, Gunnar Andresen, Eli Hafsmo, Nils Justin Utseth (delvis skjult), Arne Steinar Andersen, Kjellaug Fjeldvær, Edmund Østmark, Magda Strøm, Alf Strømsvik, Ruth Anna Utseth, Asbjørn Øyen, Karl Johan Kaald og Steinar Vollan. (I etternavnene til damene har vi brukt pikenavnene).