Av:
  • Bjørn L. Rønningen

Undersøkt av helsepersonell etter utforkjøring på julaften

Foto: Leserfoto