Av: Bjørn L. Rønningen

Undersøkt av helsepersonell etter utforkjøring på julaften

foto
Foto: Leserfoto