Av:
  • Bjørn L. Rønningen

Alle hurtigtestene av beboere og ansatte er negative