Av: Bjørn L. Rønningen

Alle hurtigtestene av beboere og ansatte er negative

foto