- Det var en i veivesenet som sa «Du kunne ha laget mye djevelskap for oss, Turid». Men ville jeg hatt det bedre med det? Ingen tjener noe på å gå å være forbannet