Nytt grep kan gi framgang for den etterlengtede gang- og sykkelveien