Fristen for å gi bud på de tre skogteigene nordvest for Sandstad, som Staskog har lagt ut for salg, gikk ut klokka 12 tirsdag. Ett døgn senere bekrefter eiendomskonsulent Knut Røst i Statskog overfor lokalavisa Hitra-Frøya at budrunden fortsatt pågår.

- Budrunden pågår, skriver Røst i en epost. På oppføglingsspørsmål om hvor mange bud som har kommet inn, svarer han:

- Det er lov å spørre, men vi svarer ikke på slike spørsmål til andre enn de som har gitt inn skriftlig bud.

Prisantydningen på eiendommene er fra Statskogs side oppgitt til 980.000 kroner. Etter det lokalavisa erfarer onsdag formiddag, skal høyeste bud være passert 1,4 millioner kroner, men denne opplysningen blir altså ikke bekreftet av selger.

- Kommunen har ikke gitt bud

Statskogs mann sier de ikke kommer til å gå ut med informasjon om den som tilslutt får tilslaget. Men siden eiendommene er konsesjonspliktige, vil vedkommende bli kjent når kommunen får en konsesjonssøknad på bordet.

Hitras ordfører Ole L. Haugen, som har uttalt seg kritisk til at Statskog legger sine siste tre Hitra-eiendommer ut på det åpne markedet, sier onsdag til lokalavisa at kommunen ikke er blant budgiverne.

- Nei, vi har ikke vært med, skriver Haugen på spørsmål om kommunen har vært eller er med i budrunden.

Formannskapet ønsket leieavtale

Det politiske partiene i Hitra formannskap gjorde sist uke et vedtak der man ønsket en leieavtale med Statskog for disse områdene. Eventuelt at man fikk istand nærmere forhandlinger med tanke på kjøp. Hitra kommune ønsket derfor å stanse det pågående salget.

Men Statskog har svart at salget vil gå som normalt og kun skriftlige budgivere innen tirsdag 23. mai kl. 12 ville bli tatt med i den videre betrakningen.

4.838 mål til salgs

Utmarkseiendommen Statskog nå selger er benevnt som "Hitraskogen". Eiendommen er ifølge salgsoppgaven på 4.838 dekar, og av dette utgjør 1.052 dekar produktiv skog. Eiendommen består av tre adskilte teiger beliggende nordvest for Sandstad. Den største teigen strekker seg fra Sandstaddalen til Gauklia. Den mellomste teigen, Langvassåsen, strekker seg fra Langvatnet opp opp mot Kuåsen. Den minste teigen er Meiåsen.

Eiendommen har jaktrett til hjort (de siste årene er det tildelt fire fellingsretter til hjort pr. år) og tre fellingsretter på rådyr. Eiendommen har også småviltjakt på hare, skogsfugl og rype samt fiskerett i Stiksdalsvatnet, Terningsvatnet, Gauklivatnet, Krokvatnet, Langvatnet, Litjvatnet, Bjørtjønna, Meiåstjønna, Svanåstjønna m.fl.

Se kartet: Disse store eiendommene eies av utenbygdsboende