Fem-seks aksjonister har fått pålegg om å holde seg unna de neste 24 timene