Det sier ordfører Berit Flåmo etter at Ole Henrik Fjørstads advokat har sagt at han ønsker å stille i kommunestyret, som torsdag kan få en oppsigelsessak mot rådmannen på bordet. Ordføreren sier hun ikke har noen kommentar til drøftingsmøtet med rådmann Ole Henrik Fjørstad 8. januar, og reagerer på at Fjørstads advokat Geir Høin har gått ut med detaljer om saken.

- Etter drøftingsmøtet har jeg ingen kommentarer. Men jeg er veldig overrasket over at motparten går til media og forteller om forhandlingene. Når det er forhandlinger er det vanlig at advokatene snakker med hverandre, og ikke gjennom media. I så måte har jeg heller ikke vært aktiv i forhold til å snakke om denne saken. Jeg har vært opptatt av at vi behandler en personalsak, sier Flåmo.

- Ikke en avskjedssak

Hun reagerer også på at personalsaken mot rådmannen er kalt en avskjedssak.

- Jeg ser også at det i andre media feilaktig presenteres at det dreier seg om en avskjedssak. Det har det aldri handlet om. Det har vært snakk om en sluttavtale, eller en eventuell oppsigelsessak, slik kommunestyret har bedt meg om, sier Flåmo til hitra-froya.no.

Kan bli oppsigelse

Nå ser det ut til at personalsaken kan ende som oppsigelsessak i kommunestyret på torsdag.

- Jeg kan bekrefte at vi ikke er i mål om en sluttavtale. Oppdraget mitt er at jeg skal ha med en sluttavtale til godkjenning i kommunestyret, eller en eventuell oppsigelsessak. Så lenge vi ikke har en sluttavtale i boks, blir det en oppsigelsessak i kommunestyret på torsdag. Men kommer vi frem til en sluttavtale før den tid skal den godkjennes av kommunestyret, sier Flåmo.

- Er ikke en rettsak

Til froya.no sier Fjørstads advokat at han ønsker å få presentere Fjørstads sak i kommende kommunestyre. Det avviser Berit Flåmo.

- Høin får ikke anledning til å legge frem saken. Dette er ikke en rettsak, men en personalsak. Kommuneloven er klar på at kommunestyret bestemmer hvem som skal få uttale seg. Da må flertallet i kommunestyret si at det er greit at han kommer, og det tviler jeg på at det er.  Det er heller ikke vanlig at en annen part får uttale seg i en personalsak. Men alle dokumenter fra motparten vil bli lagt frem i den eventuelle oppsigelsessaken, slik at all informasjon vil komme frem, sier Flåmo til Hitra-Frøya.