- Jeg har ringt og skrevet brev og prøvd alt. Så dette er det enste som står igjen, sier Frank Fillingsnes.

Han er far til den eneste videregående-eleven som bor i Jektvika ved Ansnes. Mens skolebussen henter opp videregåendeelever på sideveiene langs Ansneslandet og til Glørstad, har Atb bestemt at bussen ikke skal kjøre innom Jektvika.

I morgen tidlig (torsdag) planlegger han å markere sin misnøye med å sperre veien mot Ansneslandet når bussen kommer.

- Det handler om urettferdigheta i det. Enten må bussen kjøre og hente elevene alle stedene, ellers så bør den bare kjøre hovedveien, sier Fillingsnes.

Han har nå fått svar på sin klage fra Atb. Her vises det til at eleven i Jektvika ikke har krav på å bli hentet, da holdeplassen på Ansnes ligger bare 1,5 kilometer unna. Grensa går ved 3,5 kilometer, noe som hvis selskapet var konsekvent, ville ført til at bussene heller ikke kjørte de andre sideveiene.

Da lokalavisa skrev om saken i september, hadde foreldrene fått svar fra Atb med begrunnelse at veien til Jektvika var for kronglete, og at det var vanskelig å snu på snuplassen. Dette til tross for at de samme bussene kjører den samme ruta til Jekvika med grunnskole-elever.