Med 100 prosent gjennomslag i de tre påbegynte tunnelene langs Fv. 714, og offisiell innvielse og åpning av Fenestunnelen sist uke, er det store endringer på gang.

Og nå er også tunnelarbeiderne veldig godt igang med Harangstunnelen ved Gangåsvatnet. Prosjektet tilhører egentlig en utbygging på E39 , men tunnelen vil også lette ferdselen for 714-trafikantene.

Harangstunnelen skal bli totalt 785 meter når den er ferdig, og anleggsarbeiderne har nå passert 400 meter.

- Sist uke ble det drevet 63 meter ny tunnel pluss at man har startet med teknisk rom, melder Statens vegvesen.

Tunnelen drives fra vest mot øst. Statens vegvesen regner med gjennomslag en gang i løpet av denne våren, deretter begynner "innredningen" av tunnelen. Harangstunnelen og ny vei gjennom Stokkhaugen skal åpnes for trafikk høsten 2014.

Bygging av ny trasé mellom Harangen og Høgkjølen vil gi kortere reisetid og mer trafikksikker vei enn dagens vegtrasé mellom Orkanger og Vinjeøra.  Prosjektet omfatter 1 mil med vei og har en totalkostnad på 500 millioner kroner.