I helga avholder Fremskrittspartiet sitt landsmøte i Oslo og jubileumsmarkering som 40 år. Fra Hitra reiser gruppeleder Tom Skare samt fylkesleder Roy Angelvik, som  leder delegasjonen fra Sør-Trøndelag på 11 personer. (Frøya Frps partileder Hallgeir Bremnes har meldt forfall).- Vi har deltatt i trønderdelegasjonen i de siste 6-7 årene og er glade for å ha muligheten il å denne gangen være med på 40-årsmarkeringen også. Denne gangen skal det utmeisles et nytt og revidert partiprogram og det knytter seg selvsagt ekstra stor spenning til årets landsmøte, både med hensyn til at det skal være en skikkelig 40-årsmarkering, men ikke minst i at vi dette året går inn i valgkampen som et reelt regjeringsalternativ i fellesskap på borgerlig side, sier Tom Skare før avreise.