En hytteeieren på Melandsjø besøkte hytte si for første gang på en stund, og fant vindusruta knust. Noen hadde tatt seg inn, og stjålet drikkevarer.

- Ingenting annet skal være rørt, sier operasjonleder Curt Ivar Røhmen i politiet.

Hytteeieren har varslet at han vil anmelde innbruddet.