Frøya kommune får endelig lov av slottet til å lette litt på sløret rundt programmet for kongebesøket 4 juni. Denne dagen besøker kong Harald og dronning Sonja både Hitra og Frøya. De kommer til Frøya sist, men det betyr også at kongemiddagen holdes på Frøya.

På Frøya skjer alt på og utenfor Innovamar på Nordskaget.

- Tema for besøket er havbrukseeventyret, og kongeparet vil blant annet få en omvisning på fabrikken. Men også utenfor Innovamar vil det bli et folkeliv med havbruk, og den store arbeidsinnvandringen vi har, som hovedtema, forteller ordfører Berit Flåmo.

Ett av de mest spesielle grepene for å gjøre kongebesøket til en folkefest, er at man har valgt å forbeholde hele 115 plasser av de 200 bordplassene ved middagen, til folk plukket ut fra de ulike grendene på Frøya.

- Vi har satt noen kriterier i forhold til kjønn og alder, og til at arbeidsinnvandrere skal være representert. Eller blir det opp til grendalagsstyrene eller kontaktpersonene å plukke ut hvem som skal få delta på middagen, sier Jan Otto Fredagsvik, som er utpekt som toastmaster.

- Det er han fordi han har erfaring med både kronprins- og kongebesøk fra tidligere, og fordi han er god på de folkelige historiene fra kysten vår, sier Berit Flåmo.

Nå sendes det ut brev til alle grendene, og de får kort frist på å plukke ut sine representanter. Innen 15 april må de være meldt inn til kommunen, slik at de kan klareres med slottet.

Men hvem av de utplukkede som får dele bord med kongen eller dronninga, får grendalagene ingen innvirkning på.

- Det er det ordføreren som skal bestemme, sier Fredagsvik.

Middagen blir på Innovamars kantine på Nordskaget, og menyen skal utformes i samarbeid mellom kjendiskokk og frøyavenn Inge Johnsen, Hotell Frøya og matfagene ved Frøya videregående skole.