Flere grender og grendalag annonserer i dagens utgave av lokalavisa (papir og eAvis) tradisjonelle St.Hans-feiringer rundt om på Hitra og Frøya. Noen velger å legge feiringa til lørdag, mens andre venter til søndag 23. juni. I tillegg blir det sannsynligvis mange mer private St.Hans-bål rundt omkring.

Lokalavisa vil gjerne dele så mange St.Hans-bilder som mulig.

Send bilde av feiringa di til

post@hitra-froya.no

Mobilbilder (MMS) kan sendes med kodeordet HF TIPS til nr. 2399.

Husk å fortelle hvor bildet er tatt og evt. hvem som er med på bildet.

Samtidig kan det være verdt å minne om å være forsiktig i omgangen med bål. Norsk brannvernforening advarer mot uvettig bålbrenning sankthans og minner om det generelle bålforbudet i skog og skogmark.

-Sankthansfeiring med bålbrenning er en hyggelig tradisjon, ikke minst for barna. Men det er viktig at voksne tar ansvar for at bålbrenningen skjer på lovlig vis og i trygge former, sier administrerende direktør Dagfinn Kalheim i Norsk brannvernforening. For å unngå brannspredning må sankthansbålet plasseres i god avstand fra bygninger, vegetasjon og annet brennbart materiale. Gamle møbler, madrasser, impregnert og malt treverk samt andre gjenstander som kan avgi giftige gasser ved brann, har ikke noe på sankthansbålet å gjøre. Brannvernforeningen oppfordrer alle som skal brenne sankthansbål om å være svært forsiktig med bruk av brannfarlig væske til opptenning. Det er også viktig å ha rikelig med slokkevann tilgjengelig.