Bensinstasjon-eieren ønsker å flytte inn. Og Coop-en vurderer å komme etter

foto