Gangveien forsinket - men i løpet av sommeren vil folk kunne gå trygt