Viltnemnda varslet om to hendelser i trafikken søndag morgen