- Etablering av viktig samfunnsnyttig infrastruktur er et hensyn som veier svært tungt