Nå er det muligheter for fremtidig bredbånd til over 400 hustander på Hitra, og rundt 80 hustander i det som skal bli del av Hitra kommune i Snillfjord.

- Vi holder på å søke om midler fra fylkeskommunen for bredbåndsutbygging for Hitra og ytre deler av Snillfjorden. Det er først og fremst områder som ikke lønner seg å bygge ut rent kommersielt, forteller Liland.

Det samme gjør Snillfjord kommune for det nevnte området i Snillfjord.

I dette området i Snillfjord kommune kan det bli bygget ut bredbånd.

For Hitra er det snakk om området fra Jøsnøya til Hestvika og rundt Tranvikan til Olalia i Fillan. I ytre Snillfjord er det Kongensvoll, Valslag og sunde det er snakk om. Det er med bakgrunn av at dekningskartene viser at det ikke er god dekning for verken bredbånd eller mobil, sier Liland.

- Hvordan skal tilskuddet brukes?

- Da blir det en konkurranse der leverandører som har lyst til å være med og bygge ut går i forhandlinger med fylkeskommunen om å gi tilbud på å bygge ut strekningen. Da går tilskuddet inn i prosjektregnskapet til utbyggingen.

- Hvor mye søker dere om?

- Vi søker ikke om en bestemt sum. Det vil komme frem når leverandørene har søkt om å få bygge ut.  Fylkeskommunen har fått 20 millioner kroner til fordeling mellom alle kommunene. Det er de kommunen som har dårligst dekning fra før som vil bli prioritert. Og der ligger vi godt an. Jeg har et godt håp om å få tilskudd. Våre kontaktpersoner i fylkeskommunen jobber også for utbygging på Hitra, fordi de ser at vi har for dårlig dekning, sier Liland.

Samtidig har Hitra kommune en høring der folk i området kan gi innspill til den planlagte utbyggingen.