Løse gjenstander kan fort bli livsfarlige hvis de ikke sikres. Forsikringsselskapene går nå bredt ut og oppfordrer folk til å sikre løse gjenstander som kan bli tatt av vinterstormen Tor som er meldt i morgen fredag.

- Vær ute i god tid og sikre løse gjenstander rundt om på eiendommen din før uværet slår til. Å begynne å redde materielle verdier når stormen raser som verst har vi sett katastrofale tilfeller av tidligere, sier informasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige.

– Folk bør sikre eiendeler utendørs for å være føre var. Når det blåser så kraftig som det er meldt å gjøre, kan gjenstander som flyr gjennom lufta gjøre stor skade på både personer og eiendom, understreker også skadesjef Inge Oksvik i If Skadeforsikring.

Eklo minner om at det finnes eksempel på at folk både har blitt blåst ned fra tak eller bli truffet av løse gjenstander som kommer flyvende.

- Søppelkasser, takstein, greiner, trampoliner, hagemøbler, pipehatter og alt vinden kan røske løs kan gjøre stor skade og i verstefall treffe folk, sier Eklo.

Her er noen råd forsikringsselskapet har satt opp:

Før uværet kommer:

  • Sikre løse gjenstander som utemøbler og trampoliner.

  • Sjekk fortøyninger og på båter og flytebrygger.

  • Vurder å ta småbåter opp på land, og å flytte gjenstander lenger unna sjøen.

  • Om du har båt i opplag så sikre at båten er støttet opp godt, og sjekk at presenninger er festet.

  • Vurder å utsette turer på sjøen eller i fjellet.

  • Tenk på hvor du parkerer bilen – bølger, trær og andre løse gjenstander kan skade bilen.

Mens uværet pågår :

  • Vurder å holde deg innendørs – løse gjenstander flyr med vinden og trær kan falle.

  • Hvis du må ut og kjøre, så kjør forsiktig.

Etter uværet:

  • Sjekk bygninger og eiendeler for skader.

  • Om det er skader på tak, vinduer eller dører, prøv å tette disse midlertidig for å unngå vannskader.

Ta inn utemøblene, sikre båten og pakk ned trampolinen før ekstremværet «Tor» rammer. Forsikringsselskapet If setter håndverkere og annet mannskap i beredskap.

Et kraftig uvær nærmer seg Sør-Norge, melder meteorologene. Dersom prognosene slår til, kan ekstremværet Tor ramme hele ni fylker fredag. Uværet kan gi orkan ved kysten, ekstreme vindkast innover i landet og svært høye bølger.

Da ekstremværet Dagmar rammet i romjulen 2011, ble det skader for 1,4 milliarder kroner, viser tall fra Finans Norge.

Forsikringsselskapet If følger utviklingen fra time til time, og har mannskap i beredskap.

– Blant annet sørger vi for at våre vanlige samarbeidspartnere innen håndverkertjenester og skadesanering er forberedte og parate til å hjelpe, sier skadesjefen i If.

Forsikringsselskapet gjør også klar til å styrke bemanningen på sine skadesentre i helgen.

Skadeforebyggende råd fra If:

Ta en vurdering utendørs om det er for eksempel trær som kan ramme bygninger og biler hvis de faller over ende i stormkastene.

Husk at campingvogner og bobiler har så stor overflate at de nærmest kan virke som seil i vinden. Vurder å flytte dem i le.

Har du anledning, se om taket er helt og vil tåle store nedbørsmengder: At det ikke mangler takstein og at annen takkledning er i orden. Etter uværet bør du sjekke taket på nytt

Utemøbler bør sikres eller tas inn. Trampoliner bør demonteres, eller i det minste få fjernet duken. Stormkast og trampoliner uten sikring er en dårlig kombinasjon.

Ligger båten din på vannet? Vurder å ta den opp på land og sikre den ordentlig.