Alle asylsøkere som kommer til Norge blir undersøkt med røntgenbilde av lungene for å sjekke om de kan ha tuberkulose. Det forsikrer kommunelege i Hitra, Leif Langdahl.

- Det er kun lungetuberkulose som er smittsom. Derfor tas det røntgenbilde av lungene av alle asylsøkere som kommer til landet. Det betyr at alle asylsøkere som kommer hit til mottaket på Hitra, allerede er undersøkt med røntgenbilder, sier Langdahl. For å undersøke om noen kan ha en latent tuberkulose, skal alle asylsøkere fra land med høy forekomst av tuberkulose også undersøkes. Dette gjøres senest tre måneder etter ankomst til landet.

- Dette gjøres av helsetjenesten her på Hitra, sier Langdahl.

Verdens-sykdom

Tuberkulose er av de mest utbredte sykdommene i verden. Det antas at to millairder mennesker er smittet med tuberkulose.

- Sykdommen har plaget menneskeheten i tusener av år. Tuberkulose skyldes en bakterie som spres ved luftbåren smitte fra en pasient med lungetuberlukose til nærkontakter, forklarer kommunelegen. Helt fram til 1950-tallet var tuberkulose en folkesykdom også her i landet. Sykdommen gikk tilbake med økende levestandard, vaksinering og nye medisier.

- I Norge er tuberkulose nå en uvanlig sykdom. Likevel er infeksjonspresset mot landet vårt økt de siste årene gjennom innvandring fra land med større forekomst av tuberkulose. Myndighetene har derfor laget et kontrollprogram som ivaretar smittevernet ved ankomst til landet, forteller Langdahl.

Langvarig behandling med antibiotika

Tuberkulose behandles med spesielle antibiotika.

- Behandlinga er langvarig, minimum seks månder, ofte opptil to år. Det er svært viktig at kuren fullføres selv om en føler seg frisk. Fullføring av kuren sikrer full helbredelse, og er også svært viktig for å forhinrde utvikling av resistens (bakterier som tåler antibiotika). Helsetjenesten er lovpålagt å følge behandlinga, om nødvendig med tvang, forteller Langdahl.