Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) hylles av sjømatnæringen etter å ha bedt om en uavhengig gjennomgang av villaksforskning fra Havforskningsinstituttet.

Sandberg innkalte torsdag ledelsen i Havforskningsinstituttet (HI) og i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) til et oppvaskmøte, etter lengre tids konflikt mellom de to aktørene.

– Vi kan ikke leve med at det er en konflikt mellom næringen og HI på denne måten. Vi har en felles ambisjon om vekst i sjømatnæringen, og da kan vi ikke drive å skule på hverandre på denne måten, uttalte Per Sandberg til NTB etter møtet.

– HI skal være et næringsvennlig institutt, understreket fiskeriministeren.

– Skittkasting

NSL mener en rekke forskningsrapporter fra HI og Norsk institutt for naturforskning (NINA) om luseforkomst på villaks og sjøørret ikke holder faglig mål og har ført til unødvendig strenge tiltak overfor oppdrettsbransjen. HIs direktør Sissel Rogne har i Bergens Tidende omtalt kritikken som «skittkasting» og et forsøk på å diskreditere instituttet og enkeltforskere.

Sandberg sier han vil gjenopprette et faglig råd med både nasjonale og internasjonale eksperter som skal se på faktagrunnlaget bak rapportene og for å vurdere hvorvidt rapportene har ført til politikkutforming på feil grunnlag.

– Per i dag kan jeg ikke si at noen rapporter har ført til feil politikkutforming eller at det er svakheter i forskningen, men både HI og andre forskningsinstitusjoner må tåle å bli sett i kortene. Og så må næringen tåle at forskningen ikke alltid er i næringens interesser, sier Sandberg.

– Endelig hørt

NSL hyller fiskeriministeren etter møtet.

– Vi er råimponert over Per Sandberg. Dette er en helt ny opplevelse for oss, for første gang føler vi at vi har blitt hørt, sier fagsjef i NSL og tidligere leder for Frøya Ap, Frode Reppe, til NTB.

– Vi har i en årrekke varslet om det vi mener er feil i forskningen, og vi mener departementet burde ha fanget opp signalene fra oss tidligere. Isteden har vi blitt stemplet som sutrete og blitt bedt om å ta til oss fakta. Møtet i dag er en helt ny opplevelse, sier Reppe.

Han sier det har vært svært krevende å være i tottene på en svær institusjon som Havforskningsinstiuttet, sier Reppe.

NSL har blant annet klaget inn en rapport fra HI som konkluderer med at oppdretterne har skyld i luseproblemene på villaks og sjøørret i Hardangerfjorden. De mener konklusjonene er trukket på svært usikkert grunnlag og kan ha ført til et langt mer strengt og omfattende avlusningsregime enn nødvendig for næringen.

– Dersom uavhengige eksperter sier at forskningsrapportene er korrekte, skal vi godta det og roe oss. Men i dag har vi ikke tillit til at rapportene holder mål, sier Reppe.

Per Sandberg foto scanpix

– Sjikanert

Direktør Sissel Rogne i Havforskningsinstituttet var ordknapp etter møtet. Hun ville ikke kommentere Sandbergs uttalelser om at instituttets forskningsrapporter skal gjennomgås av uavhengige eksperter.

– Det jeg kan si, er at min opplevelse etter møtet er at ministeren seriøst ønsker at vi skal være i en prosess sammen videre fremover, sier Rogne til NTB.

Villaksforskere ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Havforskningsinstituttet uttalte til Dagens Næringsliv tidligere denne måneden at de opplever seg utsatt for sjikane og påstander om korrupsjon fra deler av oppdrettsnæringen. Begge parter har skaffet seg advokathjelp i den betente konflikten.