Avtalen mellom dagens firma bakHelsebussen (Trønderbilene)og Helse Midt/Pasientreiser opphører tidlig i høst. Det betyr at dagens busstilbud med sjåfør og hjelpemann - et opplegg som har høstet mye skryt fra pasientene - vil opphøre.

Plan- og driftssjef Harald Storrønningi AtB bekrefter overfor lokalavisa Hitra-Frøya at avtalen ikke vil blividereført når Boreal Transport Midt-Norge overtar busstransporten i områdetfra august.

- Helsebussen er et anliggende mellom Pasientreiserog Trønderbilene. Når det skiftes selskap, vil Helsebussen med hjelpemann væreet tilbud de ikke kommer til å videreføre, sier Storrønning.

Vanlige rutebusser overtar

Han understreker at det fortsatt skalgå busser mellom øyregionen og sykehusene i Orkdal og Trondheim, men at detteblir utført av vanlige rutebusser.

- Busser med toalett blir vårt tilbud,sier Storrønning.

Det blir tre daglige avganger i hverretning, der den ene avgangen vil snu på Orkanger.

- I tillegg videreføres et regiontilbudmellom Sandstad og Dyrøy, tre turer som knyttes opp i korrespondanse med Kystekspressen,sier Storrønning.

De eldre liker dette dårlig

Men selv om buss-tilbudet inn tilhelsetjenestene i Orkdal og Trondheim fortsatt skal bestå, liker eldreombud iFrøya, Bjørnar Flatval, ikke ikke utviklingen. I et fellesmøte med Hitraeldreråd førstkommende mandag, skal eldreombudet og Frøya eldreråd drøftesituasjonen. Til lokalavisa sier Flatval at eldrerådene vil kjempe for atHelsebussen skal bestå.

- Vi mener at Helsebussen bør fortsette.For oss er det ingen god løsning med vanlig buss og bare en sjåfør. De to ombord i Helsebussen er veldig hjelpsomme og hyggelige; Det blir ikke det sammemed en sjåfør, sier Flatval.

- For oss er det ingen god løsning med vanlig buss og bare en sjåfør, sier eldreombud i Frøya, Bjørnar Flatval (Foto: Bjørg Støen)