Jeg finner det helt naturlig at politisk ledelse i øykommunene er opptatt av å finne frem til felles holdninger, som kan legges til grunn for en avklaring på spørsmålet om kommunestruktur for framtida.

At Hitra og Frøya finner sammen igjen slik det var inntil 1877, synes jeg bør være en forventa løsning. Men geografien, kommunikasjoner og folks holdinger, tilsier at også Snillfjord kommune bør være med i dette bilde. Og det er lenge siden 1964 da dagens kommunegrenser ble fastlagt av Stortinget. Ikke minst samferdsel og kommunikasjoner er annerledes nå.

Om ikke Øykommunene finner frem til en slik frivillig løsning, er jeg "redd" for at en ny og større Orkdal kommune kan bli et aktuelt alternativ, og da begynner geografiske avstander å bli vel store etter mitt syn.

Hitra, Frøya og deler av Snill-fjord som en ny kommune for framtida, vil etter min mening bli en kommune som vil mestre framtidas utfordringer, og jeg tenker da særlig i forhold til god service og viktige tjenester til innbyggerne. Men også for nødvendig tilrettelegging for videre utvikling av regionalt næringsliv.

At en framtidig kommune også vil kunne redusere kostnader til administrasjon - en ordfører, en rådmann og færre av øvrige lederstillinger, vil også gi rom for økte ressurser til de viktigste tjenestene for innbyggerne.

Og at en ny og større kommune vil være i stand til å overta nye oppgaver fra stat og fylke, vil også være til fordel for innbyggerne og for videre utvikling i regionen.

Det er grunn til å si : Lykke til med viktige forberedelser til ny kommunestruktur også for Øyregionen.

Egil Hestnes

Nå pensjonist