Fredag markerer fylkekommunen, kommunen og Statens vegvesen oppstarten på prosjektet Fv. 716 Flatvalveien, veien som skal lage ny hovedvei utenfor bygda og øke trafikksikkerheten betraktelig bedre.

Fra Sør-Trøndelag fylkeskommune deltar samferdselssjef Oddveig Kipperberg og fra Statens vegvesen kommer Jan Ivar Rødal. Det forteller Pål Terje Bekken i Frøya Ap i en melding gjengitt på Flatval Grendalag sin Facebook-side, der også bygda oppfordres til å møte opp.

Prosjektet Flatvalveien har som kjent vært en kamp for trafikksikkerhet gjennom svært mange år. I lokalavisas arkiver finnes mang en reportasje, også fra skoleunger og foreldre, der man påpeker frykten for å gå langs den smale veien mens tungtrafikken kjører forbi. Og det finnes mang en nyhetsmelding om at en lastebil har kjørt i grøfta i området. Selv etter at det ble politisk samstemt vilje til å satse på denne veibiten, har det vært følelsesmessige berg og dalbaner, da det har kommet stadige utsettelser.

Men på forsommeren kom Flatvalveien igjen på sakskartet til fylkestinget, med et vedtak som betyr at byggingen av veien starter høsten 2017, og at den ferdigstilles sommeren 2018.

Fylket laget et kostnadsoverslag som blant annet skulle brukes grunnlag for forskotteringsavtale med Frøya kommune. Kostnadsoverslaget, som har en usikkerhet på pluss/minus 15 prosent sier at veien vil koste 40,9 millioner kroner.