Hemne Sparebank har i samarbeid med flere kommuner gjort en brukerundersøkelse blant eiere av fritidsboliger.

Ønsket var å kartlegge behov, holdninger og tilfredshet blant eiere av fritidsboligene samt finne svar på hvor godt det lokale næringsliv og kommunale tjenester er tilpasset hytteeiernes behov.

Under julelunsjen til Hitra Næringsforening nylig, presenterte banksjef Tor Espnes resultatene for Hitra.

Hva og hvor handles på tur til hytta?

Store muligheter

Espnes mener undersøkelsen tydelig viser at det her ligger det store muligheter for næringslivet.

Av svarene framgår det at 11 % hytteeiere har planer eller ønsker å installere ulike fasiliteter. For de fleste gjelder det vann, avløp, strøm og tilkobling til internett

- 19 % har planer om utvidelse/tilbygg,

- 75 % av disse ønsker arbeidet utført innen fem år.

- Videre har 27 % planer om rehabilitering.

- Av disse ønsker 63 % dette gjennomført i løpet av 5 år.

- Tallene viser at mange hytteeiere har ønsker og planer utvidelser og tilbygg av hyttene. Dette gir lokalt næringsliv store muligheter for salg, mener banksjefen.

Han legger også til at mange hytteeiere ønsker at noen passer på hyttene og kan påta seg småoppdrag for å ivareta bygningene. Videre etterspør mange bedre internett-tilgang og bedre tilbud på lagring og klargjøring av båt.

- Igjen gir dette næringslivet muligheter for salg og levering av tjenester, understreker Tor Espnes.

Hvor fornøy er hytteeierne med tilbudet av varer og tjenester på Hitra?

45 dager

Han har også merket seg andre særtrekk fra undersøkelsen blant hytteeierne på Hitra.

- Jeg legger merke til at mange foretrekker å handle på Hitra. Lite handles underveis på tur utover til hytta. Verdt å merke seg er også at mange hytteeiere kan tenke seg å delta på dugnader.

- Det viser seg videre hytteeierne i stor grad etterspør lokal mat. Og når vi vet at den gjennomsnittlige hytteeieren tilbringer 45 dager på hytta i sommerhalvåret, understreker det hvilke muligheter dette gir det lokale næringslivet, mener Tor Espnes.

Hvem er hytteeierne?

- Gjennomsnittlig alder på eier av fritidsboliger på Hitra er 60 år.

- 60 prosent av hytteeierne er bosatt i Trondheim

- 13 prosent bor utenfor Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal

- 4 prosent er bosatt på Hitra

- 19 prosent er medlem av en hytteforening

19% har også i tillegg fritidsbolig de benytter i andre kommuner/andre deler av landet, eller i utlandet.

Hvor mye handles på Hitra ved et vanlig opphold?

Bidrar gjerne

Brukerundersøkelsen avslører at mange hytteeiere kan tenke seg å bidra i lokalsamfunnet.

- Delta som frivillig ved arrangementer: 57 prosent

- Styreverv/mentor i lokale bedrifter: 33 prosent

- Delta i lag og foreninger: 30 prosent

- Levere tjenester/kompetanse/rådgiving: 27 prosent

- Sponsing eller kjøp av aksjer i lokale bedrifter: 12 prosent

Om fritidsboligen

- 78 % har en hytte som fritidsbolig

- 14 % benytter tidligere bolighus

- 8 % har nedlagte småbruk som fritidsbolig

- 33 % har kjøpt fritidsboligen på det åpne markedet

- 24 % er selvbyggere

- 24 % har arvet den

- 10 % har fått den bygget av andre

- 4 % har kjøpt nøkkelferdig fritidsbolig.

- 39 % anskaffer tomt gjennom arv

- 32 % kjøper tomt på det åpne markedet

- 20 % kjøper gjennom kjente

- 52 % av alle fritidseiendommer i Hitra kommune er bygd etter 1980

- Fritidsboligene i Hitra kommune har i gjennomsnitt

en størrelse på 86 m²

Hvorfor handles det på Hitra?

Fasiliteter

Det aller fleste har innlagt strøm i fritidsboligen, og godt over halvparten har innlagt vann.

- 47 % har utvidet fritidsboligen siden den var ny

- 28 % har bygd flere hus/uthus/anneks på eiendommen

- 63 % har innlagt varmt og kaldt vann

- 57 % har vannklosett

- 86 % har innlagt strøm

- 15 % har utedo

- 14 % har varmepumpe

- 55 % har tilgang til mobildata

- 24 % har ikke tilgang til internett

Når benyttes fritidsboligen?

86 prosent svarer at de om sommeren bruker hytta i lengre perioder.

I vinteren brukes hyttene i kortere perioder av 31 prosent, mens 21 prosent oppgir at de bruker hytte i lengre perioder om vinteren.

Gjennomsnittlig benyttes fritidsboligene på Hitra 45 døgn i sommerhalvåret og 13 døgn i vinterhalvåret.

62 prosent oppgir at de i framtida vil bruke hytte like mye som før, mens 39 prosent oppgir økt bruk. Bare en prosent mener de vil bruke hytte mindre i framtida.

Fred og ro

Sparebank Hemne har også spurt om hva som er det beste med å ha fritidsbolig på Hitra.

Her svarer svært mange fred og ro (81 %) samt fiskemulighetene (81 %).

Høyt oppe på lista står også natur (48 %) og friluftsaktiviteter (38 %)

Kommunikasjonsmuligheter (46 %), reiseavstand fra hjemsted 43 (%) og renovasjonsavgifta (33 %) oppgir hytteeierne som punkter de minst liker med å ha fritidsbolig i Hitra.

Ellers nevnes punker som saksbehandling, flått, mobildekning og vindmøller som negativt.

Hvorfor handles det ikke på Hitra?

Fritid

Hva bruker man bruker man tiden til når man er på hytta? Ikke overraskende er sjøen populær.

90 % oppgir at de bruker tid til saltvannsfiske, mens 55 % gjerne går fotturer.

Andre aktiviteter som scorer høyt er:

- besøke slektninger og venner 49 %

- restaurantbesøk 47 %

- bygdedager/martnaer 43 %

- ferskvannsfiske 42 %

- handling 41 %

Handlevaner

Hva og hvor handler hytteeierne, er et annet sentralt spørsmål i brukerundersøkelsen. Svarene fra hytteeierne viser at lokalprodusert mat, byggevarer, dagligvarer, vinmonopolvarer, blomster/planter samt bensin/gass for det meste kjøpes på Hitra.

Derimot foretrekker flest å handle sportsutstyr, husflid, inventar, klær, sko og hvitevarer på hjemstedet.

Det vi imidlertid legger merke til er at få handler mens de er på vei til hytta. Unntaket er kanskje dagligvarer hvor 25 % oppgir at de handler underveis.

Hvorfor handles det på Hitra?

På spørsmål om hvorfor de handler på Hitra, oppgir de aller fleste at det er lettvint. Få oppgir gode priser, godt utvalg og passende åpningstider som viktige argumenter.

De aller fleste er fornøyd med tilbudet av varer og tjenester på Hitra.

På en skala fra 1 (=svært lite fornøyd) til 6 (=svært fornøyd) havner de fleste bransjene mellom 3 og 5. Aller best scorer dagligvarehandelen med karakteren 4,9, tett fulgt av lokalprodusert mat (4,4), vinmonopol (4,4), bygg og jernvare (4,3) og apotek (4,2)

Hva er det beste med å ha fritidsbolig på Hitra?

Adkomst

- 13 % ønsker tilbud om vedlikehold av kjøreveien fram til fritidsboligen.

- 10 % ønsker tilbud på brøyting.

- 60 % har kjørevei hele året.

- 14 % har offentlig vei helt fram.

- 61 % har parkeringsplass like ved.

- 13 % har parkeringsplass nærmere enn 100 m.

- 15 % har parkeringsplass mellom 100 og 500 m fra fritidsboligen.

Når det gjelder behov for andre tjenester, er ønsket om bredbånd stort. Nær halvparten av hytteeierne påpeker dette.

Andre ønsker er tilbud om vedlikehold og klargjøring av båt (27 %), jevnlig tilsyn med eiendommen (27 %) og plass for vinterlagring av båt (23 %).

Bankssjef Tor Espnes