Av: Bjørn L. Rønningen

Bruken av antibiotika kraftig redusert, spesielt blant ungdom

foto