Forlot nachspielet med over to i promille. Festkameratene ga ulike forklaringer på hva som deretter skjedde