Hitra Laks AS ble tidligere i år slått konkurs. Bostyrets gjennomgang viser at selskapet ble stiftet i 2007, og omsetningen av røykelaks den første tiden i egen butikk og gjennom salgskanalen Isfjord Seafood var god.

I 2011 ble selskapet rammet av ulmebrann i en røykeovn, noe som medførte produksjonsstopp for oppgradering av anlegget. Samme år gikk Isfjord Seafood konkurs og Hitra Laks mistet en viktig inntektskilde.

Etter ombyggingen av produksjonsanlegget, klarte selskapet aldri å komme seg ovenpå. Samtidig var det veldig vanskelig å få innpass i matkjedene.

Dårligere omsetning etter konkursen i Isfjord Seafood og høyre kostnader i forbindelse med oppgradering av lokalene, ble dermed medvirkende årsaker til at selskapet gikk konkurs. Selskapet satt da tilbake med en gjeld på vel 1,6 millioner kroner.

Bobehandlingen har ikke avdekket disposisjoner eller forhold som gir grunnlag for mistanke om økonomiske overtredelser.